CERT på Nordic  Dog Show i Lidköping till
RLD N  Astrospring's Que Sera Sera